Klinika Nieborowice Dla Pacjenta / Lekarze /

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk
Profesor Łukasz Krakowczyk operacje onkologiczne rekonstrukcje: guz i nowotwór głowy i szyi oraz języka

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk

Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Chirurgii Onkologicznej

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk specjalizuje się w:

W 2004 roku rozpocząłem studia doktoranckie w Zabrzańskim Wydziale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2012 roku uzyskałem tytuł specjalisty z dziedziny chirurgii ogólnej, a w 2014 specjalisty z chirurgii onkologicznej oraz rozpocząłem specjalizację z transplantologii klinicznej. W 2016 roku uzyskałem tytuł dr hab. n. med., a w 2021 roku profesora zwyczajnego.

Zasadniczym obszarem moich zainteresowań zawodowych i naukowych była i pozostaje do nadal chirurgia onkologiczna, – w początkowym okresie w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego, a w późniejszym czasie nowotworów regionu głowy i szyi.  W 2007 roku odbyłem staż na Oddziale Chirurgii Plastycznej  MD Anderson Cancer Center w Houston gdzie czynnie doskonaliłem techniki rekonstrukcyjne pod kierunkiem prof. prof. G. Robba, D. Changa i P. Yu, podczas którego nawiązałem czynną współpracę z tym ośrodkiem. Od tego czasu moje zainteresowania kliniczne i naukowe  koncentrowały się na poszerzaniu doświadczeń i umiejętności oraz wdrażaniu do klinicznej praktyki technik chirurgii rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej, a w kolejnych latach na opracowywaniu wdrażaniu własnych modyfikacji. Oprócz przypadków rozległych i zaawansowanych nowotworów w regionie głowy i szyi zakres stosowanych przeze mnie różnorodnych technik odtwórczych w rekonstrukcjach ubytków poresekcyjnych rozszerzyłem o  różne lokalizacje nowotworów, nie zaniedbując przy tym zaangażowania jako operator i asysta w standardowe operacje z zakresu chirurgii onkologicznej. Ponadto moje zainteresowania poszerzyłem o problematykę  genetycznej jak i epigenetycznej modyfikacji ekspresji genów odpowiedzialnych za powstawanie chorób  nowotworowych.

W 2009 roku odbyłem kurs szkoleniowy z mikrochirurgii w Glasgow i uzyskałem certyfikat umiejętności. W 2010 roku czynnie współuczestniczyłem w utworzeniu i powołaniu Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej w ramach Towarzystwa Chirurgów Polskich i od początku założenia  pełniłem najpierw funkcję sekretarza tej sekcji, a od 2015 roku jako jej przewodniczący. W ramach działalności Sekcji jestem współorganizatorem i wykładowcą kursu CMKP „Podstawy Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikrochirurgii”, organizowanego dwa razy do roku dla lekarzy specjalności zabiegowych.

Od 2012 roku biorę corocznie czynny udział w Światowym Zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej (ASRM), prezentując własne opracowania przeprowadzonych operacji rekonstrukcyjnych. Na podstawie rekomendacji Prof. Rodrigueza i Prof. Siemionow  oraz po przejściu etapu kwalifikacyjnego zostałem, jako drugi Polak, członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej w 2014 roku.

W 2013 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył mnie Srebrnym Krzyżem Zasługi za udział w wykonaniu nowatorskiej metody przeszczepienia twarzy. W 2015 roku Śląska Izba Lekarska przyznała mi nagrodę Wawrzyna Lekarskiego w Medycynie a w  roku 2016 otrzymałem nagrodę krakowskiej izby lekarskiej nadanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie imienia Prof. Marka Sycha. W 2021 odznaczono mnie Złotym Krzyżem Zasługi za kolejny przeszczep wielonarządowy szyi.

Ponadto zostałem nominowany do Liderów Rynku Zdrowia 2018, gdzie na uroczystej gali otrzymałem najwyższe wyróżnienie-Brylantowy Lider Rynku Zdrowia 2018, za wdrożenie innowacyjnych technik chirurgii rekonstrukcyjnej u dzieci.

  • Dyplom lekarza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wydział Lekarski, 2003
  • Specjalizacja w dziedzinie chirurgii ogólnej, 2012
  • Specjalizacja w dziedzinie chirurgii onkologicznej, 2014
  • Tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie medycyna 2008 uzyskany na podstawie rozprawy doktorskiej:” Częstość metylacji wysp CpG regionu promotora wybranych genów w tkance nowotworowej guza oraz marginesie tkanki zdrowej w gruczolakorakach jelita grubego”- obrona przed Radą Naukową Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  • Tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie medycyna w 2016 roku na temat zastosowania innowacyjnych technik chirurgii rekonstrukcyjnej po zabiegach resekcyjnych nowotworów regionu głowy i szyi oraz transplantacji twarzy
  • Tytuł naukowy profesora, grudzień 2021