Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Chirurgia ortognatyczna

Chirurgia ortognatyczna

Chirurgia ortognatyczna jest gałęzią chirurgii szczękowo-twarzowej i zajmuje się leczeniem wad zgryzu, które są efektem nieprawidłowego rozwoju kości twarzy. Wady kości twarzoczaszki mogą być związane zarówno z nadmiernym wzrostem jak i niedoborem wzrostu kości. Degenerując równocześnie żuchwę i szczękę lub dowolną z nich, a także inne kości budujące szkielet twarzy. Oprócz nieprawidłowego zgryzu charakteryzują się one często odbiegającym od ogólnie przyjętej normy wyglądem twarzy co skłania osoby nimi dotknięte do poszukiwania pomocy.

Najczęściej występujące wady takie jak progenia, laterogenia, niedorozwój szczęki są możliwe do wyleczenia jedynie przy ścisłej współpracy chirurgiczno-ortodontycznej. Osteogeneza dystrakcyjna jest uznaną metodą zwiększania ilości kości poprzez powolnie rozciąganie przy użyciu specjalnego urządzenia – dystraktora po wcześniejszym jej przecięciu. Fenomenem tej metody jest uzyskiwanie oprócz zwiększenia ilości tkanki kostnej jednoczesne zwiększenie ilości tkanek miękkich na skutek procesu histiogenezy dystrakcyjnej. Współcześnie w chirurgii czaszkowo-szczękowo-twarzowej osteogeneza dystrakcyjna jest uznaną metodą leczenia wrodzonych i nabytych wad szkieletu czaszki twarzowej, ubytków pourazowych i onkologicznych w zakresie układu kostnego części twarzowej czaszki oraz coraz częściej w chirurgii przedprotetycznej jako pewna i skuteczna metoda uzyskiwania wartościowego podłoża kostnego wraz z pokrywającymi go tkankami miękkimi. Metoda ta może być wykorzystywana zarówno w odtworzeniu niewielkich braków kostnych przed leczeniem implantologicznym jak również przy leczeniu większych deficytów w zakresie kości twarzy. Dzięki możliwości znieczulenia ogólnego zabiegi przebiegają w komfortowych warunkach a uzyskana tkanka kostna stanowi wartościowe podłoże do dalszego leczenia lub sama w sobie stanowi efekt końcowy leczenia.

W chirurgii stomatologicznej bardzo często wykonywanym zabiegiem jest usunięcie trzecich zębów trzonowych, zwanych „zębami mądrości” lub „ósemkami”. W większości przypadków zabiegi wykonywane są w warunkach gabinetu stomatologicznego przy zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Znieczulenie miejscowe jest na ogół skutecznym środkiem umożliwiającym przeprowadzenie zabiegu, jednak przy niektórych specyficznych położeniach zębów mądrości lub przy wysokiej wrażliwości na ból może w niewystarczający sposób zapewnić komfort pacjentowi. Dlatego w takich przypadkach warto rozważyć poddanie się zabiegowi w warunkach szpitalnych w znieczuleniu ogólnym. Dzięki temu możliwe jest usunięcie nawet 4 zębów mądrości jednoczasowo, a opieka szpitalna w okresie pozabiegowym skutecznie zapobiega ewentualnym dolegliwościom pozabiegowym. Co więcej tego typu leczenie można połączyć z innymi zabiegami chirurgicznymi w jamie ustnej. Również w przypadku osób ceniących sobie wysoki komfort leczenia lub mające nieprzyjemne doświadczenia z poprzednich zabiegów leczenie w znieczuleniu ogólnym jest doskonałą alternatywą.

Implantologia

Głównym problemem w leczeniu implantologicznym pacjentów jest niedostateczna jakość lub ilość kości w której mogą zostać umieszczone implanty. Wcześniejsza utrata własnych zębów, urazy, czy inne procesy chorobowe mogą spowodować znaczną utratę kości w zakresie szczęki czy żuchwy, a tym samym znacznie utrudnić leczenie implantologiczne.

Standardowe zabiegi przygotowujące podłoże kostne do leczenia implantologicznego to przede wszystkim metody zwiększające jego wymiar lub objętość poprzez wykorzystanie sterowanej regeneracji tkanek czy zastosowanie przeszczepów kostnych auto lub homogennych. Mnogość dostępnych materiałów augmentacyjnych i technik regeneracyjnych sprawia, że istnieją różne protokoły postępowania, a ich wybór zależy nie tylko od wskazań klinicznych ale także od doświadczeń i preferencji chirurga. Również techniki dystrakcji kości, czyli jej wydłużania bez przeszczepów znajdują tu zastosowanie. Zarówno stosowanie biomateriałów jak i wybór własnej kości pacjenta ma wady i zalety i warto się zapoznać z tymi aspektami podczas konsultacji. Ograniczenia jakie ma leczenie w gabinecie stomatologicznym w naszym przypadku nie istnieje – zabiegi przeprowadzanie w sali operacyjnej są w pełni bezpieczne i umożliwiają dobranie najkorzystniejszego sposobu odbudowy kostnej w komfortowych warunkach. funkcjonowania.

Traumatologia

Wszelkie urazy w obrębie twarzy wymagają od chirurga nie tylko znakomitej znajomości anatomii tej okolicy ale również dużego poczucia estetyki. Tylko właściwe i dobrze zaplanowane zabiegi traumatologiczne są w stanie zapewnić pacjentowi powrót do normalnego funkcjonowania po zdarzeniach losowych jakimi są urazy. Bez względu czy urazy dotyczą tkanek miękkich, skóry twarzy, zębów czy też szkieletu twarzoczaszki, przy użyciu współczesnych technik diagnostycznych i światowych standardów leczniczych dążymy w takich przypadkach do zapewnienia maksymalnego efektu funkcjonalnego i estetycznego.

Lekarze wykonujący zabieg

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski

Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Chirurgii Onkologicznej
Specjalista Chirurgii Plastycznej

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk

Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Chirurgii Onkologicznej

lek. stom. Szymon Przywitowski