Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Głowa i szyja

Głowa i szyja

Leczeniem nowotworów złośliwych regionu głowy i szyi zajmuje się wielospecjalistyczny zespół, skupiający się na kompleksowym ich leczeniu. Leczenie jest prowadzone dla różnorodnych lokalizacji nowotworów łagodnych i złośliwych tego regionu, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych metod leczenia chirurgicznego.
Obejmują one zabiegi resekcyjno-rekonstrukcyjne w zakresie:

 • operacji blokowych:
  • nowotworów złośliwych języka i jamy ustnej
  • aparatu ochronnego oka i oczodołu
  • nowotworów złośliwych skóry w obrębie głowy i szyi
  • nowotworów złośliwych twarzoczaszki
  • nowotworów złośliwych zatok przynosowych
 • leczenia chirurgicznego guzów ślinianek podżuchwowych i przyusznych
 • operacji węzłów chłonnych selektywnych i elektywnych
 • operacji rekonstrukcyjnych w obrębie głowy i szyi z zastosowaniem technik plastyk miejscowych, płatów uszypułowanych i płatów z zespoleniami mikronaczyniowymi;
 • zabiegów operacyjnych u chorych na nowotwory złośliwe tego regionu
 • leczenia niepowodzeń  w ramach chirurgii ratującej oraz ewentualne resekcje i rekonstrukcje w nawrotach nowotworu lub kolejnych ognisk nowotworu w obrębie głowy i szyi po uprzednim leczeniu onkologicznym
 • wprowadzania nowoczesnych i nowatorskich metod leczenia do praktyki klinicznej

Lekarze wykonujący zabieg

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski

Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Chirurgii Onkologicznej
Specjalista Chirurgii Plastycznej

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk

Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Chirurgii Onkologicznej