Dokumenty i informacje do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które zamieściliśmy dla Państwa poniżej.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Cennik udostępniania dokumentacji medycznej

Przygotowanie do zabiegu:

Ankieta Kwalifikacyjna Anestezjologiczna
Ankieta epidemiologiczna
Wykaz przyjmowanych leków

Informacje dodatkowe:

Regulamin organizacyjny
Informacja RTG

Informacje RODO – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Dla Pacjenta
Dla pracownika lub kandydata na pracownika
Dla kontrahenta
Informacja dla osób objętych monitoringiem wizyjnym o przetwarzaniu danych osobowych