Zarząd

Wiesław Dobrowolski

Prezes Zarządu

Juliusz Dec

Wiceprezes Zarządu ds. Nauki i Dydaktyki

Henryk Noga

Wiceprezes Zarządu ds. Medycznych

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski

Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk

Członek Zarządu