Zarząd

Wiesław Dobrowolski

Prezes Zarządu

Juliusz Dec

Wiceprezes Zarządu ds. Nauki i Dydaktyki

Henryk Noga

Wiceprezes Zarządu ds. Medycznych