Klinika Nieborowice / Klinika / Aktualności /

BIAŁA SOBOTA w Klinice Nieborowice 2.12.2023 r. chirurgia onkologiczna, rekonstrukcyjna, narządowa oraz szczękowo-twarzowa, chirurgia plastyczna, chirurgia dziecięcia, leczenie obrzęków chłonnych LVA oraz zmiany skórne

BIAŁA SOBOTA w Klinice Nieborowice 2.12.2023 r. chirurgia onkologiczna, rekonstrukcyjna, narządowa oraz szczękowo-twarzowa, chirurgia plastyczna, chirurgia dziecięcia, leczenie obrzęków chłonnych LVA oraz zmiany skórne

Zapraszamy Pacjentów do Kliniki Nieborowice na drugą edycję Białej Soboty, która odbędzie się 2 grudnia 2023 r. (sobota). Wychodząc naprzeciw potrzebom Pacjentów oraz włączając się w prowadzone inicjatywy społeczne, mające na celu profilaktykę chorób, podjęliśmy decyzję o ponownej  organizacji wydarzenia. Tego dnia w Klinice Nieborowice odbędą się z bezpłatne konsultacje z zakresu chirurgii onkologicznej, rekonstrukcyjnej, szczękowo-twarzowej, oraz chirurgii dziecięcej.Osoby zainteresowane konsultacją swojego problemu zdrowotnego będą miały możliwość rozmowy ze specjalistą.

W celu rezerwacji terminu bezpłatnej konsultacji w dniu 2 grudnia 2023 r. (sobota) z wybranym specjalistą, prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Kliniki Nieborowice:

tel. 32 213 42 00

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje:
– Chirurgia Onkologiczna i Rekonstrukcyjna
– Chirurgia Szczękowo-Twarzowa
– Chirurgia Plastyczna
– Chirurgia Dziecięca
– Leczenie obrzęków chłonnych – LVA
– Zmiany Skórne

Konsultacji będą udzielać specjaliści:

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski
Specjalista Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Plastycznej

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk
Specjalista Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Lek. stom. Szymon Przywitowski
Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Lek. med. Agnieszka Niewczas-Maciejewska
Specjalista Chirurgii Plastycznej

Dr n. med. Dominika Krakowczyk
Specjalista Chirurgii Dziecięcej

Dr n. med. Dominik Walczak
Specjalista Chirurgii Ogólnej

 

Szczegółowy zakres  bezpłatnych konsultacji z  Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:

 1.   Osoby chorujące na łagodne i złośliwe guzy w obrębie głowy i szyi, w tym:
 • nowotwory złośliwe języka i jamy ustnej
 • aparatu ochronnego oka i oczodołu
 • nowotwory złośliwe skóry w obrębie głowy i szyi
 • nowotwory złośliwe twarzoczaszki
 • nowotwory złośliwe zatok przynosowych
 • nowotwory tarczycy i przytarczyc
 • czerniaki
 • mięsaki tkanek miękkich i kości
 • nowotwory skóry
 • nowotwory piersi
 1.   Pacjentów po rozległych urazach:
 • mechanicznych, chemicznych, elektrycznych, komunikacyjnych
 • z deformacjami, które są wynikiem przeprowadzonego leczenia, schorzeń nowotworowych, wad wrodzonych oraz innych przyczyn, które skutkowały utratą funkcjonalności w obrębie głowy i szyi lub kończyn
 • wymagających izolowanych, indywidualnych rekonstrukcji różnych lokalizacji anatomicznych, z wykorzystaniem zabiegów chirurgiczno-plastycznych
 1. Chorych ze schorzeniami układu limfatycznego (obrzęki limfatyczne)
 2. Pacjentki planujące zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie piersi:
 • kwalifikujące się do zabiegów mascektomii
 • planujące założenie ekspanderów po zabiegach mascektomii
 • do zabiegów mammoplastyki zmniejszającej piersi
 1. Osoby borykające się z problemami z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, takie jak:
 • zęby zatrzymane
 • guzy zębopochodne kości szczęki
 • wady zgryzu
 • osoby planujące leczenie implanto-protetycze po uprzednim leczeniu chirurgicznym
 • osoby planujące operacyjne usunięcie zębów

Zapraszamy na konsultacje wszystkie zainteresowane osoby, a my, ze swojej strony gwarantujemy, że holistyczne spojrzenie na problemy zdrowotne pozwoli nam na zaproponowanie optymalnych i zindywidualizowanych rozwiązań terapeutycznych.

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski

oraz

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk

Specjaliści w dziedzinie chirurgii ogólnej i onkologicznej, ze szczególnymi osiągnięciami na polu mikrochirurgii rekonstrukcyjnej.  Dwukrotnie wyróżnieni przez Prezydenta RP odznaczeniami państwowymi najwyższej rangi  za działalność medyczną oraz wkład w rozwój polskiej  medycyny. Obaj należą do zaszczytnego grona Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Mikronaczyniowej i Rekonstrukcyjnej. Pionierzy wielu innowacyjnych rozwiązań  z zakresu mikrochirurgii  rekonstrukcyjnej i transplantacyjnej. Jako pierwsi na świecie – wraz z zespołem – przeprowadzili dwa przeszczepy twarzy –  w tym jeden ratujący życie, a także przeszczepy narządów szyi- w tym u  6- letniego chłopca. Doświadczenie i posiadane umiejętności pozwalają na pomoc pacjentom tam, gdzie wydaje się, że wszelkie możliwości współczesnej medycyny zostały wyczerpane.

Lek. stom. Szymon Przywitowski – chirurg szczękowo-twarzowy. Specjalizuje się w chirurgii kostnej w zakresie części twarzowej czaszki i jamy ustnej, zabiegach rekonstrukcyjnych przedprotetycznych i przedimplantologiczncyh, chirurgii ortognatycznej, traumatologii czaszkowo-szczękowo-twarzowej.

W celu rezerwacji terminu bezpłatnej konsultacji w dniu 2 grudnia 2023 r. (sobota) z wybranym specjalistą, prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją Kliniki Nieborowice:

tel. 32 213 42 00