Klinika Nieborowice Dla Pacjenta / Lekarze /

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski
Profesor Adam Maciejewski operacje onkologiczne rekonstrukcje: guz i nowotwór głowy i szyi oraz języka

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski

Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Chirurgii Onkologicznej
Specjalista Chirurgii Plastycznej

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski specjalizuje się w:

WYKSZTAŁCENIE:

 • Dyplom lekarza (Śląski Uniwersytet Medyczny), 1997
 • Staż podyplomowy, 1997–1998  
 • specjalizacja I go stopnia w zakresie Chirurgii Ogólnej, 2000  
 • uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt. „Ocena wartości prognostycznej i miejsca chirurgii w leczeniu skojarzonym z radioterapią u chorych na raka jamy ustnej lub gardła”, nadany przez Radę Wydziału ŚLAM, 2000
 • Specjalizacja II-go stopnia w zakresie Chirurgii Ogólnej, 2005
 • Uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Ocena przydatności i skuteczności chirurgii rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej u chorych na zaawansowanego raka dolnego piętra twarzy naciekającego żuchwę”, nadany przez Radę Naukową Centrum Onkologii w Warszawie, 2008
 • Przewodniczący Sekcji Chirurgii Rekonstrukcyjnej TChP   2010 – nadal
 • Członek Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich, 2010 – nadal
 • Nominacja profesorska, 6.12.2013
 • uzyskanie specjalizacji z chirurgii plastycznej, 2017

Przynależność do towarzystw naukowych:​

 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO), od 2000
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej (PTCHO), od 2000
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich (TCHP), od 2003
 • Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej  (ASRM), od 2005
 • Członek Zespołu Transplantacji Twarzy przy Centrum Onkologii – Instytucie w Gliwicach

Szkolenia naukowe i  specjalistyczne:

 • Radiobiologia doświadczalna (1 mies.)  Zakład Radiobiologii Uniwersytetu w Antwerpii, 1994
 • Szkolenie w chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej (1 mies.) Uniwersytet w Los Angeles, 1997 
 • Stypendium szkoleniowe w Klinice Chirurgii Onkologicznej Głowy i Szyi  Uniwersytet Vrie w Amsterdamie (3 mies.), 2001
 • Szkolenie w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej regionu głowy i szyi, Liverpool, Wielka Brytania, 2001

 • Tygodniowe szkolenie chirurgicznych dostępów guzów podstawy czaszki St. Louis, USA, 2002

 • 3-tygodniowe szkolenia w Klinice Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej MD Anderson Cancer Center, Houston, USA, 2003, 2004
 • 2-tygodniowe szkolenie w Klinice Chirurgii Rekonstrukcyjnej „Buncke Clinic”, Campus University, San Francisco, USA, 2005

 • Szkolenie w zakresie technik mikronaczyniowych płatów perforatorowych, Ankara, Turcja, 2006  
 • Coroczne kursy ”Master Series of Microsurgery” podczas konferencji ASRM, 2005 – 2008

Nagrody i wyróżnienia:

 • wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena wartości prognostycznej i miejsca chirurgii w leczeniu skojarzonym z radioterapią u chorych na raka jamy ustnej lub gardła”, nadane przez Radę Wydziału ŚLAM, 2000
 • Wyróżnienie prezentacji plakatowej: Effectiveness of malignant salivary gland neoplasms therapy methods. 2nd Central European Oncology Congress,Opatija, Chorwacja, 2001
 • Wyróżnienie prezentacji plakatowej: Microvascular free flaps in reconstructive surgery after extension resections in head and neck region. 6th International Conference on Head and Neck Cancer, Waszyngton, USA, 2004
 • I nagroda PTCHO: Microvascular osteocutaneous free flaps in mandible reconstruction. X Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Zakopane, 2004 
 • Wyróżnienie prezentacji plakatowej: Ocena wyników leczenia chorych na mięsaki regionu głowy i szyi. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Wisła, 2007
 • II-gie miejsce w konkursie „Najlepsza rekonstrukcja roku 2007” Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej Los Angeles, USA, 2008
 • I nagroda PTOiCGS – Modyfikacje wolnego płata udowego w rekonstrukcji gardła i części szyjnej przełyku, 2010
 • I nagroda PTCHO – Zastosowanie trójwyspowego płata strzałkowego w rekonstrukcji żuchwy, języka i dna j. ustnej, 2010
 • The American Society for Reconstructive Microsurgery and it’s members Award, 2013
 • Best Microsurgical Case of the Year, 2014
 • Nagroda Specjalna “za przeszczep twarzy pierwszy w Polsce oraz pierwszy na świecie ze wskazań życiowych”. Perły Medycyny, 2013
 • Wawrzyn Lekarski, najwyższe wyróżnienie Śląskiej Izby Lekarskiej, zostało przyznane prof. Adamowi Maciejewskiemu wraz z zespołem chirurgów i anestezjologów 2015
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji oraz Honorowa Statuetka Biegańskiego 2016 przyznawana przez Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie 2016
 • W roku 2017 nagroda – The American Society for Reconstructive Microsurgery Award 2016 Best Microsurgical Case of the Year
 • 2017 – Przyznanie tytułu Członka Honorowego  przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • 2018 – Przyznanie tytułu “Hipokratesa 2017” decyzją Kapituły Plebiscytu Dziennika Zachodniego
 • 2019 – Zajęcie II miejsca w konkursie Złoty Skalpel dla autorów projektu “ Pierwszy na świecie złożony przeszczep tkankowy w obrębie głowy I szyi połączony z transplantacją komórek macierzystych
 • Zajęcie 5  miejsca na Liście Stu 2019 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie
 • Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiej medycyny, prezydent RP Andrzej Duda nadał mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2020 – The American Society for Reconstructive  Microsurgery Award 2019 Best Microsurgical Case of the Year 2019, którą ASRM przyznało za wykonany w marcu 2019 roku pierwszy na świecie, bardzo skomplikowany przeszczep narządów szyi z jednoczesną transplantacją szpiku u sześcioletniego chłopca.
 • Nagroda Godina Traveling Fellow nadana przez The American Society for Reconstructive  Microsurgery za całokształt pracy
 • Przyznanie przez Kapitułę Nagrody Zaufania “Złotego Otisa 2020”
 • Złoty Otis 2020” za osiągnięcia w medycynie w roku 2019
 • 10 miejsce na Liście Stu 2020 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, Puls Medycyny              
 • 2021  – Wyróżnienie w plebiscycie “100 lat innowacji medycznych w Polsce” dziennika Rzeczpospolita

Zainteresowania naukowe:

W początkowym okresie problematyka skojarzonego leczenia (chirurgia i radioterapia) nowotworów regionu głowy i szyi.

Od 1999 roku poszerzanie wiedzy i umiejętności technicznych w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej ze szczególnym uwzględnieniem komfortu życia, oraz uzyskiwanych efektów funkcjonalnych i estetycznych. Zainteresowania naukowe koncentrują się nad doskonaleniem i modyfikacjami technik operacyjnych oraz badaniem czynników klinicznych, patologicznych oraz ostatnio molekularnych i genetycznych w celu sprecyzowania kwalifikacji do uzupełniającej radioterapii.

Od 2002 roku zainteresowanie tematyką zastosowania technik obrazowania dopplerowskiego perforatorów płatów naczyń nadbrzusznych stosowanych w rekonstrukcjach piersi.

Od 2003 roku zainteresowanie problematyką leczenia powikłań przeszczepów mikronaczyniowych, oraz profilaktyką martwicy płatów wolnych. Równocześnie poszerza się zainteresowanie wykorzystania technik mikrochirurgicznych w przypadkach rekonstrukcji ubytków ściany klatki piersiowej, nerwów obwodowych, kości długich oraz tchawicy.

 W okresie 2001–2011 – wprowadzenie do praktyki klinicznej kilkunastu mikronaczyniowych płatów wolnych oraz ich licznych modyfikacji wykorzystanych po raz pierwszy w Polsce w rekonstrukcjach ubytków poresekcyjnych różnych regionów anatomicznych. W ostatnich latach opracowanie algorytmów rekonstrukcji ubytków poresekcyjnych w chirurgii onkologicznej z wykorzystaniem technik mikronaczyniowych, oraz opracowanie podstaw trójwymiarowego planowania leczenia odtwórczego z wykorzystaniem modeli alloplastycznych wytwarzanych na podstawie obrazów tomografii komputerowej.

Przeprowadzenia dwóch  allotransplantacji twarzy w 2013  roku, w tym jednej ze wskazań życiowych.

W 2015,  2016, 2019 oraz  2021 przeprowadzenie złożonych allogenicznych przeszczepów narządów szyi, w tym u  6 letniego dziecka.