Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Endoproteza kolana – endoprotezoplastyka stawu kolanowego

Endoproteza kolana – endoprotezoplastyka stawu kolanowego

Najczęstszym wskazaniem do wymiany stawu kolanowego i konieczności zastosowania endoprotezy jest choroba zwyrodnieniowa stawów, tzw. gonartoza. Zmiany zwyrodnieniowe można stwierdzić na zdjęciach radiologicznych u ponad 80% osób po 55. roku życia, mogą one jednak nie dawać żadnych objawów klinicznych. Jest to przewlekłe schorzenie narządu ruchu, wraz z jego z jego postępem chrząstka chroniąca końce kości ulega stopniowo uszkodzeniu, płyn stawowy traci swoje właściwości, a kości mogą zacząć się o siebie ocierać, co jest przyczyną bólu, obrzęku i problemów z poruszaniem stawu.

Nierzadko choroba manifestuje się obustronną degradacją stawów. Badania dowodzą również, że proporcjonalnie do zaawansowania choroby wzrasta częstość występowania procesów zwyrodnieniowych w kończynie przeciwnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów

Jako jeden z pierwszych, a zarazem nielicznych ośrodków w kraju w Klinice Nieborowice wykonujemy zabiegi jednoczasowych obustronnych endoprotezoplastyk w zakresie biodra oraz kolana. Wiele lat śledzenia i analizy badań naukowych, międzynarodowych rejestrów, a także lata doświadczeń i własnych obserwacji skłoniło nas do wykonywania obustronnej wymiany stawów podczas jednego pobytu w sali operacyjnej. Bezpieczne wykonywanie tego typu procedur jest możliwe między innymi: stosowanie dostępów operacyjnych małoinwazyjnych (dostęp DAA, dostęp subvastus), autorskie modyfikacje technik operacyjnych, wykorzystanie najwyższej jakości materiałów i sprzętu oraz odpowiednich protokołów znieczulania i opieki pooperacyjnej. 

Rutynowo zabiegi odbywają się z niewielką utratą krwi – Pacjenci nie wymagają jej przetoczenia i już od drugiego dnia po operacji stają na własne nogi, rozpoczynając proces intensywnej rehabilitacji. Priorytetem jest uzyskanie pełnego zakresu ruchu w operowanych stawach i w możliwie najkrótszym czasie usprawnienie Pacjenta, przygotowując go do samodzielnego poruszania się, a co za tym idzie sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Istotą techniki obustronnej jest skrócenie czasu hospitalizacji oraz leczenia – pojedynczy pobyt w szpitalu. Pacjenta czeka również pojedynczy proces rehabilitacji – aspekt czasowy oraz ekonomiczny. Rehabilitacja po obustronnym zabiegu mobilizuje Pacjenta do aktywnego korzystania z obu operowanych kończyn, co przekłada się na szybszą oraz bardziej efektywną rekonwalescencję. Zmniejsza także ryzyko asymetrii w zakresie osi kończyn oraz ich długości. 

Obniża się również ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych ze znieczuleniem – Pacjent zwykle wymaga jednorazowego znieczulenia. 

Dodatkowo w literaturze i badaniach odnotowywano mniejsze ryzyko infekcji głębokiej i powierzchownej podczas zabiegów jednoczasowych.

Wskazania

Przyczyny choroby zwyrodnieniowej obejmują wiele czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych, m.in.:

– Nadmierna eksploatacja
Najczęstszą przyczyną choroby zwyrodnieniowej stawów jest nadmierna eksploatacja, prowadząca do zwiększonego obciążenia i nacisku.

– Czynniki zawodowe
Choroba zwyrodnieniowa kolana może być spowodowana m.in. zginaniem kolana lub częstym klęczeniem.

– Masa ciała
Dodatkowy ciężar ciała zwiększa nacisk na stawy i często przyspiesza proces zwyrodnienia chrząstki, w szczególności czynnik ten wpływa na rozwój choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

– Wiek
Wraz z wiekiem zmniejsza się naturalna zdolność chrząstki do regeneracji.

– Obciążenia genetyczne (rodzinne)
Wystąpienie choroby zwyrodnieniowej w rodzinie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zachorowania.

– Zaburzenia budowy stawu
Np. koślawość i szpotawość kolan, niestabilność stawu po urazie. Uraz kolana, a szczególnie uszkodzenie więzadeł krzyżowych, może spowodować, że zwyrodnienie chrząstki zacznie się znacznie wcześniej lub będzie postępowało szybciej. Dla powodzenia tego typu zabiegów istotne znaczenie ma prawidłowy dobór Pacjentów.

Silnymi wskazaniami do zabiegu są: 

  • znaczna obustronna deformacja osi kończyn – szpotawość lub koślawość, a
  • obustronny zaawansowany przykurcz zgięciowy w stawach. 
  • Zabieg szczególnie polecany jest pacjentom potrzebującym szybszego okresu powrotu do aktywności ruchowej lub pracy zawodowej, 
  • Rozwiązanie dla pacjentów ze zwyrodnieniami wielostawowymi wymagającymi w przyszłości zabiegów alloplastyki pozostałych stawów.

Zabiegi powinny być wykonywane u pacjentów nieobciążonych wielochorobowością bądź pacjentów leczonych z optymalną kontrolą chorób przewlekłych. Z uwagi na powszechność zmian zwyrodnieniowych, które rozwijają się równocześnie w obu kończynach liczba wykonanych przez nas zabiegów z tygodnia na tydzień wzrasta. Dotychczas wykonaliśmy ponad 100 jednoczasowych obustronnych procedur. Zabiegi obustronne wykonujemy również w zakresie stawów biodrowych oraz kości piszczelowych – korekcyjny zabieg osteotomii HTO.

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu
W trakcie konsultacji ze specjalistą przeprowadzany jest ogólny wywiad, ocena stanu klinicznego kolana oraz badanie fizykalne. Lekarz zleca wykonanie na miejscu badania z zakresu diagnostyki obrazowej – najczęściej jest to badanie rezonansu magnetycznego, które pozwala zobrazować stan struktur kolana oraz badanie RTG, pozwalające wykluczyć ewentualne złamania w obrębie kolana. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich wyników lekarz przedstawia proponowany plan leczenia. Kiedy leczenie zachowawcze jest nieskuteczne, lekarz może zaproponować leczenie operacyjne polegające na założeniu endoprotezy kolana.

W trakcie konsultacji z lekarzem podejmowana jest wspólnie decyzja odnośnie rodzaju endoprotezy, w Klinice Nieborowice Pacjent może wybrać:

Endoproteza Całkowita:

  • Genesis II CoCr
  • Genesis II Oxinium
  • Journey BCS II Oxinium 

Endoproteza Połowicza (jednoprzedziałowa):

  • Uni Journey Oxinium

NOWOŚĆ – VISIONAIRE
Technologia VISIONAIRE dostosowana do potrzeb Pacjenta to system, który wykorzystuje obrazowanie Rezonansu Magnetycznego i rentgenowskie do projektowania i budowy narzędzi chirurgicznych dostosowanych do unikalnej anatomii kolana. Podczas gdy staw kolanowy każdej osoby cechuje się subtelnymi różnicami w zakresie kształtu i zarysu, tradycyjne narzędzia chirurgiczne używane do wszczepiania implantów stawu kolanowego są uniwersalne.
W tej technologii narzędzia projektowane i wytwarzane są indywidualnie pod Pacjenta.

ZABIEG – Endoprotezoplastyka stawu kolanowego

czas zabiegu

45–60
minut

pobyt w szpitalu

2–3
dzień

rehabilitacja

4–6
tygodni

„Powyższe wartości są czasem normatywnym, tzn. czasem planowanym i uśrednionym najczęściej występującym u Pacjentów”.

Przygotowanie do zabiegu
Konsultacja anestezjologiczna odbywa się po zakwalifikowaniu do zabiegu, natomiast dodatkowo w dniu zabiegu lekarz anestezjolog odbywa ponownie rozmowę z Pacjentem. Zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego przeprowadzany jest zazwyczaj w znieczuleniu zewnątrzoponowym, tzn. Pacjent zostaje znieczulony od pasa w dół, bądź o wiele rzadziej w znieczuleniu ogólnym. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie rehabilitacyjne, mające na celu zwiększenie siły i masy mięśni oraz uzyskania maksymalnie pełnego zakresu ruchu w kolanie. Należy zaopatrzyć się w kule łokciowe.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi dokumentami dotyczącymi zabiegów ZOBACZ

Przebieg zabiegu
W trakcie zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego specjalista wszczepia implant, mającym zastąpić nieodwracalnie zniszczone powierzchnie stawowe, pozwalającym na bezbolesny ruch w zakresie od pełnego wyprostu do zgięcia. Możliwa jest również korekcja zaburzeń osi kończyny (szpotawość, koślawość). Nie zawsze zachodzi konieczność wymiany całej powierzchni stawowej kolana, zdarza się, iż zniszczona jest tylko część kolana po jednej stronie, wystarczy wtedy założenie protezy tylko na jednym kłykciu kości udowej i piszczelowej tzw. endoprotezy jednoprzedziałowej.

Po zabiegu
Przed wyjściem do domu Pacjenci otrzymują w Izbie Przyjęć kartę informacyjną zawierającą informacje dotyczące zabiegu oraz postępowania pooperacyjnego. Po wypisie Pacjent porusza się samodzielnie przy użyciu kul łokciowych. Zaleca się wykonywanie zaprezentowanych przez fizjoterapeutów kliniki ćwiczeń rehabilitacyjnych, których zadaniem jest wzmocnienie siły mięśni uda. Rekonwalescencja trwa zazwyczaj około 6 tygodni.

 

Endoproteza kolana. Z filmu dowiesz się jak przebiega zabieg endoprotoplastyki stawu kolanowego, który jest wykonywany w Klinice Nieborowice niemal codziennie. Poznasz historie naszych Pacjentów. 

Lekarze wykonujący zabieg

lek. med. Mariusz Smolik

Specjalista Medycyny Sportowej
Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Juliusz Dec

Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Henryk Noga

Specjalista Ortopeda Traumatolog

lek. med. Krzysztof Onaczyszyn

Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Adam Pierzchała

Specjalista Ortopeda Traumatolog