Klinika Nieborowice / Klinika / Aktualności /

Technika Kinematycznego osadzania endoprotezy

Technika Kinematycznego osadzania endoprotezy

Technika Kinematycznego osadzania endoprotezy

W dniu 09.06.2022 r. w Szwajcarii odbyło się szkolenie lekarzy z Kliniki Nieborowice – dr n. med. Juliusza Deca i lek. med. Mariusza Smolika.

Szkolenie dotyczyło nowych rozwiązań technologicznych w zakresie stawu kolanowego. Obejmowało ono technikę kinematycznego osadzania endoprotez z tzw. pivotem przyśrodkowym, czyli osią obrotu kolana przechodzącą przez przedział przyśrodkowy kolana. Naśladuje ona naturalną biomechanikę stawu kolanowego.
 
Zalety wykorzystania techniki kinematycznego osadzania endoprotezy:
  • nie ma potrzeby korekcji osi kończyny, a zatem nie ma konieczności dodatkowych zabiegów na tkankach miękkich
  • nie zmienia się wygląd kończyny w stosunku do drugiej – niewymagającej operacji
  • możliwe jest szybsze usprawnianie Pacjenta
  • zmniejszają się dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym (co spowodowane jest brakiem konieczności korekcji w obrębie tkanek miękkich)
  • poprawie ulega także stabilność stawu i odczuwanie tego stawu w trakcie chodu
Nasi lekarze asystowali również w zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego z dostępu przedniego, porównując technikę dostępu wykonywaną przez operatorów ze Szwajcarii z techniką zabiegów w naszej Klinice. Zostały również porównane wyniki leczenia operacyjnego. Lekarze ze Szwajcarii byli zafascynowani naszymi wynikami, patrząc jak poruszają się pacjenci po zabiegach endoprotezoplastyki i podwójnej endoprotezoplastyki w pierwszej dobie po zabiegu. Nasi Pacjenci w porównaniu do Pacjentów w Szwajcarii są szybciej pionizowani, dzięki zastosowaniu mało traumatycznej techniki operacyjnej i oszczędnego opracowywania tkanek w obrębie stawu biodrowego.