Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Złamania w obrębie ręki

Złamania w obrębie ręki

Wskazania 

Złamania kości śródręcza i palców ręki są stosunkowo częstymi urazami w obrębie kończyny górnej. Leczenie złamań w obrębie ręki leczymy podobnie jak innych kości długich. Złamania nasad oraz złamania stawowe leczymy z zasadą anatomicznej repozycji odłamów oraz wczesnego ruchu. W przypadku trzonów kości należy bezwzględnie zachować długość kości i nie pozwolić na jej rotację. Pozwoli to uniknąć np. nieprawidłowego ustawienia palca przy zgięciu pozostałych.

Większość złamań w obrębie kości ręki można leczyć zachowawczo unieruchomieniem w gipsie lub specjalnie przeznaczonej ortezie z odpowiednio ustawionym przez lekarza zgięciem nadgarstka oraz zgięciem w stawach śródręczno-palcowych.

Pacjent trafiający do poradni z potencjalnym złamaniem często zgłasza duże dolegliwości bólowe oraz obrzęk okolicy złamania. Dodatkowo obserwuje się deformację uszkodzonej struktury, ograniczenie ruchomości w sąsiednich stawach oraz możliwymi zaburzeniami czucia czy ukrwienia.

Złamania najczęściej występujące w obrębie ręki:

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu

Podczas wizyty lekarz określi możliwość leczenia zachowawczego lub zaproponuje konkretne leczenie operacyjne wskazane przy poszczególnych typach złamań. Ważnym elementem podczas wizyty będzie zebrany z Pacjentem wywiad. Wywiad bardzo często pomaga lekarzowi w określeniu mechanizmu urazu, charakteru złamania, a dzięki temu trafnej kwalifikacji do ewentualnego zabiegu. Zastosowane leczenie nieoperacyjne podlegać będzie ocenie klinicznej poprzez ocenę przemieszczeń kątowych, rotacji oraz skrócenia odłamów. Podstawowym badaniem zleconym przez lekarza będzie badanie RTG w określonych projekcjach, które w ścisły sposób pozwoli lekarzowi zastosować odpowiednią formę leczenia. W przypadku złożonych złamań lub podejrzenia towarzyszących uszkodzeń więzadłowych rozszerzeniu ulega diagnostyka o badania Tomografii Komputerowej lub Rezonansu Magnetyczego. Lekarz w sposób czytelny przedstawia Pacjentowi metody leczenia oraz możliwe powikłania wynikające z przeprowadzonego zabiegu. Wykonuje planowanie przedoperacyjne oraz uwzględnia implanty, których będzie używał podczas zabiegu. Pacjent podlega kwalifikacji ponadto przez lekarza anstezjologa, który zleca wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych. Dodatkowo przeprowadza się badania EKG oraz dokładny wywiad z uwzględnieniem przebytych zabiegów operacyjnych, chorób towarzyszących, przyjmowanych leków na stałe czy uczuleń. Omawiany jest ponadto typ znieczulenia jakiemu poddany będzie Pacjent podczas zabiegu, tak żeby zabieg  był bezpieczny, a Pacjent zniósł go komfortowo.

ZABIEG – zespół rowka nerwu łokciowego

czas zabiegu

25–120
minut

pobyt w szpitalu

1–2
dni

rehabilitacja

3–6
tygodni

„Powyższe wartości są czasem normatywnym, tzn. czasem planowanym i uśrednionym najczęściej występującym u Pacjentów”.

Przygotowanie do zabiegu

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi dokumentami dotyczącymi zabiegów ZOBACZ

Przebieg zabiegu

W zależności od typu złamania, metody operacyjnej oraz materiału zespalającego zabieg trwa od 25 do 120 minut. Metody zespolenia odłamów uzależnione są od typu złamania, stopnia przemieszczenia, skrótu odłamów oraz czasu który upłynął od momentu urazu do dnia wykonania procedury zabiegowej. Pacjent w zależności od rozległości złamania oraz przewidywanego czasu zabiegu znieczulany jest przez zespół anestezjologiczny. Przy złożonych procedurach zakładana jest opaska uciskowa na ramię celem ograniczenia krwawienia w polu operacyjnym. Dzięki opasce chirurg jest w stanie sprawnie przeprowadzić wcześniej zaplanowana procedurę.

Po zabiegu Pacjent trafia na salę pooperacyjną gdzie jest monitorowany poprzez specjalistyczną aparaturę medyczną oraz odpowiednio wykwalifikowany personel. Następnie trafia na oddział łóżkowy, gdzie odpoczywa po wykonanym zabiegu. Wypis z oddziału następuje w tym samym dniu lub dzień po zabiegu po wcześniej wykonanym kontrolnym badaniu RTG.

Po zabiegu

Pacjent opuszcza oddział szpitalny w odpowiednio unieruchomionej kończynie. Unieruchomienie jest dostosowane do wykonanej procedury. Najczęściej zastosowana jest dedykowana orteza, która zdejmowana jest do ćwiczeń usprawniających zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami pooperacyjnymi.

Opatrunki zmieniane są w gabinecie zabiegowym przez wykwalifikowany personel pielęgniarski którego pracę nadzoruje lekarz. Zmiany opatrunku jak również usunięcie szwów wykonywane jest w sterylnych warunkach, tak aby nie doszło do infekcji rany pooperacyjnej i związanych z nią komplikacji w procesie gojenia. Szwy usuwane są między 10 a 14 dobą od zabiegu operacyjnego. W dniu usunięcia szwów wykonywana jest ponadto konsultacja z fizjoterapeutom celem wdrożenia szybkiego procesu usprawniania i powrotu Pacjenta do pełnej sprawności. Konsultacja z lekarzem prowadzącym oraz przeprowadzenie kontroli ortopedycznej ma miejsce po 4 tygodniach od zabiegu. W każdym momencie procesu leczenia możliwy jest kontakt z lekarzem prowadzącym. 

Lekarze wykonujący zabieg

lek. med. Mariusz Smolik

Specjalista Medycyny Sportowej
Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Adam Pierzchała

Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Juliusz Dec

Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Henryk Noga

Specjalista Ortopeda Traumatolog