Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Obustronna jednoczasowa endoprotezoplastyka bioder

Obustronna jednoczasowa endoprotezoplastyka bioder

Konieczność wymiany stawu biodrowego może mieć wiele przyczyn, jednak najczęściej wynika ze zniszczenia stawu przez chorobę zwyrodnieniową, której towarzyszy uporczywy ból oraz ograniczona aktywność fizyczna. Nierzadko choroba manifestuje się obustronną degradacją stawów. Badania dowodzą również, że proporcjonalnie do zaawansowania choroby wzrasta częstość występowania procesów zwyrodnieniowych w kończynie przeciwnej.

INNOWACYJNY ZABIEG W KLINICE NIEBOROWICE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów

Jako jeden z pierwszych, a zarazem nielicznych ośrodków w kraju w Klinice Nieborowice wykonujemy zabiegi jednoczasowych obustronnych endoprotezoplastyk w zakresie bioder oraz kolan. Wiele lat śledzenia i analizy badań naukowych, międzynarodowych rejestrów, a także lata doświadczeń i własnych obserwacji skłoniło nas do wykonywania obustronnej wymiany stawów podczas jednego pobytu w sali operacyjnej. Bezpieczne wykonywanie tego typu procedur jest możliwe między innymi: stosowanie dostępów operacyjnych małoinwazyjnych (dostęp DAA, dostęp subvastus), autorskie modyfikacje technik operacyjnych, wykorzystanie najwyższej jakości materiałów i sprzętu oraz odpowiednich protokołów znieczulania i opieki pooperacyjnej. 

Zalety obustronnej jednoczasowej endoprotezoplastyki bioder:

 • Rutynowo zabiegi odbywają się z niewielką utratą krwi – Pacjenci nie wymagają jej przetoczenia i już od drugiego dnia po operacji stają na własne nogi, rozpoczynając proces intensywnej rehabilitacji. Priorytetem jest uzyskanie pełnego zakresu ruchu w operowanych stawach i w możliwie najkrótszym czasie usprawnienie Pacjenta, przygotowując go do samodzielnego poruszania się, a co za tym idzie sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym.

 • Istotą techniki obustronnej jest skrócenie czasu hospitalizacji oraz leczenia – pojedynczy pobyt w szpitalu. Pacjenta czeka również pojedynczy proces rehabilitacji – aspekt czasowy oraz ekonomiczny. Rehabilitacja po obustronnym zabiegu mobilizuje Pacjenta do aktywnego korzystania z obu operowanych kończyn, co przekłada się na szybszą oraz bardziej efektywną rekonwalescencję. Zmniejsza także ryzyko asymetrii w zakresie osi kończyn oraz ich długości. 

 • Obniża się również ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych ze znieczuleniem – Pacjent zwykle wymaga jednorazowego znieczulenia. 

 • Dodatkowo w literaturze i badaniach odnotowywano mniejsze ryzyko infekcji głębokiej i powierzchownej podczas zabiegów jednoczasowych.

Przy wykonywaniu zabiegu obustronnej jednoczasowej endoprotezoplastyki stawu biodrowego wykonujemy kolejno następujące po sobie wymiany stawu biodrowego. W Klinice Nieborowice stosujemy najnowsze, małoinwazyjne metody leczenia, takie jak małoinwazyjny dostęp przedni (DAA-Direct Anterior Approach), które zwiększają bezpieczeństwo oraz okres rekonwalescencji.

Wskazania
Wskazania do zabiegu: staw biodrowy złożony jest z dwóch podstawowych części: głowy kości udowej oraz panewki stawowej w miednicy kostnej. Staw biodrowy jest stawem kulistym, w którym głowa kości udowej wykonuje ruchy kuliste wewnątrz panewki. Staw biodrowy przenosi ciężar tułowia na kończyny dolne. Głównym i najczęstszym wskazaniem do wykonania zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego jest choroba zwyrodnieniowa. Objawami choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego jest ból (często powysiłkowy, w trakcie obciążania kończyny) pojawiający się najpierw sporadycznie, a z czasem ciągły oraz ograniczenie ruchomości w stawie. Przyczynami choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego są:

 • wiek
 • nadmierna masa ciała
 • wykonywany zawód
 • zaburzenia budowy stawu

Silnymi wskazaniami do zabiegu obustronnej jednoczasowej endoprotezoplastyki stawu biodrowego są: 

 • obustronna choroba zwyrodnieniowa obu stawów biodrowych
 • obustronny zaawansowany przykurcz zgięciowy w stawach
 • zabieg szczególnie polecany jest Pacjentom potrzebującym szybszego okresu powrotu do aktywności ruchowej lub pracy zawodowej
 • rozwiązanie dla Pacjentów ze zwyrodnieniami wielostawowymi wymagającymi w przyszłości zabiegów alloplastyki pozostałych stawów

Zabiegi powinny być wykonywane u Pacjentów nieobciążonych wielochorobowością bądź Pacjentów leczonych z optymalną kontrolą chorób przewlekłych. Z uwagi na powszechność zmian zwyrodnieniowych, które rozwijają się równocześnie w obu kończynach liczba wykonanych przez nas zabiegów z tygodnia na tydzień wzrasta. Dotychczas wykonaliśmy ponad 100 jednoczasowych obustronnych procedur. Zabiegi obustronne wykonujemy również w zakresie stawów biodrowych oraz kości piszczelowych – korekcyjny zabieg osteotomii HTO.

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu
Lekarz specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z Pacjentem, który jest podstawowym źródłem informacji o danym schorzeniu. Następnie przeprowadzane jest badanie fizykalne, podczas którego lekarz ocenia ruchomość stawu biodrowego. Kluczowe jest również wykonanie odpowiednich badań obrazowych (najczęściej RTG). Badanie obrazowe pozwalają ocenić stopień zaawansowania choroby zwyrodnieniowej oraz wykonać indywidualne planowanie przedoperacyjne (dobór rozmiaru panewki oraz trzpienia elementu udowego endoprotezy biodra).

ZABIEG – obustronna jednoczasowa endoprotezoplastyka stawów biodrowych

czas zabiegu

120–150
minut

pobyt w szpitalu

3 dni

rehabilitacja

6–8
tygodni

„Powyższe wartości są czasem normatywnym, tzn. czasem planowanym i uśrednionym najczęściej występującym u Pacjentów”.

Przygotowanie do zabiegu
Konsultacja anestezjologiczna odbywa się po zakwalifikowaniu do zabiegu, natomiast dodatkowo w dniu zabiegu lekarz anestezjolog odbywa ponownie rozmowę z Pacjentem. Zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego przeprowadzany jest zazwyczaj w znieczuleniu podpajęczynówkowym, tzn. Pacjent zostaje znieczulony od pasa w dół, bądź o wiele rzadziej w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie rehabilitacyjne, mające na celu zwiększenie siły i masy mięśni oraz uzyskania maksymalnie możliwego zakresu ruchu w biodrze. Należy zaopatrzyć się w kule łokciowe. 

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi dokumentami dotyczącymi zabiegów ZOBACZ

Przebieg zabiegu
Zabieg operacyjny przeprowadzany jest przez zespół lekarzy na sali operacyjnej przy użyciu zestawu narzędzi dedykowanego do implantacji endoprotezy z dostępu małoinwazyjnego przedniego. Największymi korzyściami płynącymi z wykonania zabiegu z dostępu małoinwazyjnego są:

 • niewielka traumatyzacja tkanek – mięśnie są jedynie rozchylane, a nie przecinane
 • możliwość precyzyjnej, śródoperacyjnej oceny długości kończyn co minimalizuje ryzyko nieprawidłowego doboru rozmiaru elementów endoprotezy
 • szybki powrót do sprawności fizycznej

Zabieg operacyjny polega na usunięciu zniszczonej głowy kości udowej oraz zastąpieniu jej elementem udowym endoprotezy oraz zastąpieniu zniszczonej chrząstki panewki elementem panewkowym endoprotezy. Następnie cała procedura jest powtarzana w drugim stawie. W Klinice Nieborowice korzystamy z najnowszych rozwiązań oraz implantów wiodących producentów (Corin oraz Smith&Nephew).

Po zabiegu
Rehabilitacja po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego przebiega w kilku etapach. Pacjent już następnego dnia po wykonaniu zabiegu jest pionizowany i porusza się samodzielnie w asekuracji kul łokciowych, w trakcie pobytu szpitalnego, który trwa średnio 3 dni prowadzona jest rehabilitacja pod okiem wykwalifikowanego zespołu fizjoterapeutów. Przed wyjściem do domu pacjenci otrzymują w Izbie Przyjęć kartę informacyjną dotyczącą zabiegu oraz postępowania pooperacyjnego. Następnie po opuszczeniu szpitala pacjent prowadzi oszczędny tryb życia do czasu usunięcia szwów z rany pooperacyjnej. W dniu usunięcia szwów przeprowadzana jest również konsultacja rehabilitacyjna, w trakcie której fizjoterapeuta przekazuje wskazówki co do dalszej rehabilitacji. Cały okres powrotu do sprawności trwa około 6-8 tygodni. 

Obustronna jednoczasowa endoprotezoplastyka stawów kolanowych.

Z filmów dowiesz się jak przebiega zabieg obustronnej jednoczasowej endoprotoplastyki stawów kolanowych i biodrowych. Poznasz wypowiedzi naszych lekarzy oraz historie naszych Pacjentów. 

Lekarze wykonujący zabieg

dr n. med. Adam Pierzchała

Specjalista Ortopeda Traumatolog

lek. med. Mariusz Smolik

Specjalista Medycyny Sportowej
Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Juliusz Dec

Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Henryk Noga

Specjalista Ortopeda Traumatolog

lek. med. Krzysztof Onaczyszyn

Specjalista Ortopeda Traumatolog