Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Nukleoplastyka DISC FX

Nukleoplastyka DISC FX

Przebieg choroby krążka miedzykręgowego ma różne etapy. Ból jest spowodowany uciskiem mechanicznym nerwu rdzeniowego i chemicznym podrażnieniem receptorów bólowych przez substancje zwane mediatorami stanu zapalnego. W początkowych fazach dyskopatii zazwyczaj stosujemy blokady sterydowe i nukleoplastykę (zabiegi „obkurczające” dysk). Dyskopatia może spowodować znaczne ograniczenie aktywności. Zabieg pozwala na pozbycie się bólu u większości Pacjentów i powrót do normalnego funkcjonowania. Jest on wykonywany techniką małoinwazyjną, co zwiększa bezpieczeństwo, zmniejsza liczbę powikłań, znacznie skraca czas pobytu w szpitalu i czas powrotu do normalnego funkcjonowania.

Nukleoplastyka Disc Fx polega na zmniejszeniu objętości jądra miażdżystego, zmniejszeniu ciśnienia śróddyskowego i obkurczeniu się wysuniętego dysku.

Wskazania

W przebiegu dyskopatii może dojść do powstania wypukliny(wysunięcia) dysku (krążka międzykręgowego). W takim przypadku  wysuwa się on w kierunku kanału kręgowego, czasami powodując ucisk nerwu rdzeniowego. Zazwyczaj jest to niezbyt duże wysunięcie, jednak bolesne. Kiedy dochodzi do znacznego wysunięcia/wypadnięcia dysku to taki stan nazywamy przepukliną. Ból jest spowodowany uciskiem mechanicznym nerwu rdzeniowego i chemicznym podrażnieniem receptorów bólowych przez substancje zwane mediatorami stanu zapalnego.

Medycznymi wskazaniami do zabiegu są:

 • ból kręgosłupa ostry lub przewlekły nie do zaakceptowania
 • promieniowanie bólu do nogi, czasami z towarzyszącym drętwieniem lub osłabieniem czucia
 • ograniczenie aktywności z powodu bólu
 • niewielkie osłabienie mięśni związane z uciskiem nerwów rdzeniowych

Objawy dyskopatii to ból kręgosłupa, często promieniujący do nogi, ograniczenie ruchomości kręgosłupa, skrzywienie tułowia z powodu ucisku nerwu, drętwienie nóg.

Przyczynami dyskopatii są:

 • dziedziczne osłabienie tkanek miękkich (nieprawidłowa budowa i ułożenie włókien kolagenowych w dysku)
 • uwapnienie otworów odżywczych w kręgach, co upośledza metabolizm dysku
 • osłabienie mięśni stabilizujących kręgosłup
 • długotrwałe siedzenie w nieprawidłowej pozycji, praca w pozycjach wymuszonych
 • przeciążanie kręgosłupa

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu

Lekarz specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z Pacjentem. Następnie przeprowadzane jest badanie fizykalne, podczas którego lekarz ocenia postawę, ruchomość kręgosłupa, bolesność uciskową i obecność objawów ucisku nerwów rdzeniowych. Kluczowe jest również wykonanie odpowiednich badań obrazowych (najczęściej MR), które pozwala ocenić stopień zaawansowania choroby.

ZABIEG – NUKLEOPLASTYKA DISC FX

czas zabiegu

20–30
minut

pobyt w szpitalu

1 dzień
pionizacja po 2 godzinach

rekonwalescencja

4–6
tygodni

„Powyższe wartości są czasem normatywnym, tzn. czasem planowanym i uśrednionym najczęściej występującym u Pacjentów”.

Przygotowanie do zabiegu

Konsultacja anestezjologiczna odbywa się po zakwalifikowaniu do zabiegu, natomiast dodatkowo w dniu zabiegu lekarz anestezjolog odbywa ponownie rozmowę z pacjentem. Zabieg nukleoplastyki jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym i dożylnym. Takie znieczulenie zapewnia bezbólowy przebieg operacji, a w dodatku pozwala w niektórych sytuacjach na werbalny kontakt pacjenta z lekarzem operującym.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi dokumentami dotyczącymi zabiegów ZOBACZ

Przebieg zabiegu

Zabieg operacyjny przeprowadzany jest przez lekarza na sali operacyjnej przy użyciu zestawu narzędzi dedykowanego do nukleoplastyki. W Klinice Nieborowice do tego typu zabiegu wykorzystujemy zestaw narzędzi firmy Eliquence DiscFx. Największymi korzyściami płynącymi z wykonania zabiegu z dostępu małoinwazyjnego są:

 • minimalna  traumatyzacja tkanek – mięśnie są jedynie rozchylane a nie przecinane. Nacięcie skóry 3 mm
 • brak blizny i zrostów w obrębie kanału kręgowego
 • szybki powrót do sprawności fizycznej

Zabieg operacyjny polega na wykonaniu niewielkiego 3-4 mm nacięcia skóry kilkanaście cm bocznie od linii kręgosłupa, a następnie na wprowadzeniu do dysku pod kontrolą rentgena operacyjnego kaniuli, przez którą wprowadzamy koljne mikronarzędzia. Celem zabiegu jest zmniejszenia ciśnienia śróddyskowego, zmniejszenie objętości jądra miażdżystego i obkurczenia się pierścienia włóknistego  Uzyskujemy to poprzez zastosowania czynnika mechanicznego – użycie mikrokleszczyków  i czynnika fizycznego – poprzez zastosowania specjalistycznej elektrody emitującej fale o wysokiej częstotliwości. Zmniejszenia ciśnienia śróddyskowego, obkurczenia się pierścienia włóknistego doprowadza w efekcie do poluzowania nerwu. Dolegliwości zmniejszają się natychmiast po zabiegu, natomiast ostateczny efekt jest odczuwalny po 4-6 tygodniach.

Po zabiegu

Rehabilitacja po zabiegu nukleoplastyce przebiega w kilku etapach. Pacjent już po 2-3 godzinach po wykonaniu zabiegu jest pionizowany i porusza się samodzielnie w gorsecie lędźwiowym. W trakcie pobytu szpitalnego, który trwa średnio 1 dobę pacjent jest instruowany przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę o trybie życia jaki powinien prowadzić, o wskazanych ćwiczeniach i przeciwwskazanych czynnościach przez okres 4 tyg. od zabiegu. Przed wyjściem do domu pacjenci otrzymują w Izbie Przyjęć kartę informacyjną dotyczącą zabiegu oraz postępowania pooperacyjnego. Następnie po opuszczeniu szpitala pacjent prowadzi oszczędny tryb życia do 4 tyg. Usunięcie szwu wykonuje się w 8-9 dobie po zabiegu. W dniu usunięcia szwu przeprowadzana jest również konsultacja rehabilitacyjna, w trakcie której fizjoterapeuta przekazuje wskazówki co do dalszej rehabilitacji. Cały okres powrotu do sprawności trwa około 6 tygodni. 

Lekarze wykonujący zabieg

dr n. med. Mariusz Śmigiel

Specjalista Ortopeda Traumatolog