Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Zespół rowka nerwu łokciowego

Zespół rowka nerwu łokciowego

Wskazania

Zespół rowka nerwu łokciowego to zaburzenie czynności nerwu łokciowego na skutek ucisku tego nerwu w bruździe kostnej znajdującej się na tylno-przyśrodkowej powierzchni kości ramiennej, tuż ponad stawem łokciowym. Do ucisku dochodzi na skutek zmian zwyrodnieniowych, zapalnych lub pourazowych, powodujących zwężenie przestrzeni wokół nerwu łokciowego.

Drażnienie mechaniczne i ucisk upośledzają czynności włókien nerwowych przebiegających w nerwie łokciowym.

Objawami choroby są:

  • bóle, drętwienia i mrowienia czwartego i piątego palca ręki – najsilniejsze w nocy, mogą nasilać się też w określonych ułożeniach kończyny
  • osłabienie części mięśni ręki

Leczenie zespołu rowka nerwu łokciowego zaczyna się od postępowania zachowawczego: farmakoterapii i fizjoterapii. Za pomocą odpowiednich leków redukujemy stan zapalny, zmniejszamy ból oraz obrzęk. Działania fizjoterapeutyczne polegają na zastosowaniu technik neuromobilizacji oraz wyeliminowaniu nawyków ruchowych mogących drażnić nerw.

W przypadku braku poprawy po leczeniu zachowawczym a także w przypadku stwierdzenia podwichania się nerwu łokciowego bądź zmian patologicznych w obrębie łokcia, zaleca się zabieg chirurgiczny. W czasie zabiegu dokonuje się odbarczenia nerwu łokciowego.

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu

W trakcie konsultacji ze specjalistą ortopedą przeprowadzany jest ogólny wywiad, badanie fizykalne i ocena stanu klinicznego łokcia. W postawieniu ostatecznego rozpoznania niezmiernie ważne jest wykonanie badania przewodnictwa nerwowego w obrębie kończyn górnych (EMG). W niektórych przypadkach zespołu rowka nerwu łokciowego wskazane jest wykonanie badań obrazowych takich jak RTG, TK, MRI. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich wyników lekarz ortopeda przedstawia Pacjentowi plan leczenia. Po zakwalifikowaniu do zabiegu odbywa się konsultacja anestezjologiczna i wykonywane są niezbędne badania laboratoryjne krwi.

Zespół rowka nerwu łokciowego

ZABIEG – zespół rowka nerwu łokciowego

czas zabiegu

25–60
minut

pobyt w szpitalu

1–2
dni

rehabilitacja

6–8
tygodni

„Powyższe wartości są czasem normatywnym, tzn. czasem planowanym i uśrednionym najczęściej występującym u Pacjentów”.

Przygotowanie do zabiegu

W trakcie konsultacji ze specjalistą ortopedą przeprowadzany jest ogólny wywiad, badanie fizykalne i ocena stanu klinicznego łokcia. Lekarz zleca wykonanie na miejscu badania z zakresu diagnostyki obrazowej – każdorazowo jest to badanie RTG a w wielu przypadkach tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny – pozwalające szczegółowo zaplanować operację. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich wyników lekarz ortopeda przedstawia Pacjentowi plan leczenia. Po zakwalifikowaniu do zabiegu odbywa się konsultacja anestezjologiczna i wykonywane są niezbędne badania laboratoryjne krwi.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi dokumentami dotyczącymi zabiegów ZOBACZ

Przebieg zabiegu

Wykonywane jest nacięcie skóry o długości od kilku do kilkunastu centymetrów ponad przyśrodkową powierzchnią stawu łokciowego, wzdłuż przebiegu nerwu łokciowego. Następnie chirurg lokalizuje nerw łokciowy oraz otaczające go struktury: więzadła, powięź, kanał kostny w którym biegnie nerw. Uwolnienie nerwu łokciowego od ucisku uzyskuje się poprzez przecięcie lub wycięcie struktur włóknistych uciskających nerw. W przypadku stwierdzenia ucisku przez części kostne, kość uciskająca nerw zostaje usunięta. W niektórych przypadkach zabieg obejmuje także przeniesieniu nerwu łokciowego poza bruzdę kostną w której jest on uciskany. Ranę zamyka się szwami, które zostają usunięte po około 10-12 dniach.

Operacyjne uwolnienie nerwu łokciowego od ucisku, lecz nie jego przeniesienie, można również wykonać metodą endoskopową – cięcie i blizna są mniejsze po takiej operacji, wyniki obu metod (wyżej opisanej operacji otwartej i operacji metodą endoskopową) są porównywalne.

Po zabiegu

Po zabiegu uwolnienia nerwu łokciowego nie stosuje się unieruchomienia. Operowana kończyna może zostać odciążona na temblaku. Do czasu zagojenia rany i usunięcia szwów należy ograniczyć aktywność i unikać pełnego zgięcia w stawie łokciowym. Przez okres kilku tygodni nie należy wykonywać operowaną kończyną wysiłków fizycznych.

Pełny powrót funkcji nerwu łokciowego może potrwać nawet kilka miesięcy. To czas potrzebny na regenerację struktur nerwowych, w której istotną rolę odgrywa dobrze poprowadzona rehabilitacja.

Lekarze wykonujący zabieg

dr n. med. Henryk Noga

Specjalista Ortopeda Traumatolog

lek. med. Mariusz Smolik

Specjalista Medycyny Sportowej
Specjalista Ortopeda Traumatolog

lek. med. Krzysztof Onaczyszyn

Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Adam Pierzchała

Specjalista Ortopeda Traumatolog

Najczęsciej zadawane pytania

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika