Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Wertebroplastyka kręgu

Wertebroplastyka kręgu

Wydłużający się okres życia społeczeństwa oraz coraz lepsza diagnostyka radiologiczna powoduje, iż stale przybywa Pacjentów w podeszłym wieku z kompresyjnym, samoistnym i/lub patologicznym złamaniem kręgu (najczęściej na tle osteoporozy).  

Wertebroplastyka jest małoinwazyjnym zabiegiem umożliwiającym leczenie kompresyjnych stabilnych złamań trzonów kręgów. Podczas zabiegu przy użyciu specjalnych igieł wprowadzany jest cement medyczny do trzonu kręgu który po kilkunastu minutach ulega stwardnieniu. Taki proces powoduje ustabilizowanie złamania i wzmocnienie kręgu. Zabieg taki pozwala na zmniejszenie natężenia bólu, zapobiega dalszemu zniekształceniu kręgu (obniżeniu jego wysokości, kątowemu zagięciu)  co poprawia komfort dalszego życia Pacjenta i pozwala na większą aktywność ruchową.

Wskazania 

Wskazaniem do zabiegu  jest kompresyjne, stabilne złamanie trzonu kręgu. Jego przyczyną może być osteoporoza, niewielki uraz lub inny proces chorobowy. 

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu

Lekarz specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z Pacjentem, który jest podstawowym źródłem informacji o danym schorzeniu lub urazie. Następnie przeprowadzane jest badanie fizykalne, podczas którego lekarz ocenia stan neurologiczny i kliniczny Pacjenta. Kluczowe jest również wykonanie odpowiednich badań obrazowych RTG TK i MRI, które pozwala ocenić charakter złamania (stabilne lub niestabilne) oraz czy jest to aktywne złamanie czyli takie które wystąpiło w ostatnim okresie czasu i tym samym może być przyczyną bólu.

ZABIEG – wertebroplastyka kręgu

 

czas zabiegu

30
minut

pobyt w szpitalu

1–2
dni

rekonwalescencja

6–8
tygodni

„Powyższe wartości są czasem normatywnym, tzn. czasem planowanym i uśrednionym najczęściej występującym u Pacjentów”.

Przygotowanie do zabiegu

Konsultacja anestezjologiczna odbywa się po zakwalifikowaniu Pacjenta do zabiegu, natomiast dodatkowo w dniu zabiegu lekarz anestezjolog odbywa ponownie rozmowę z pacjentem. Zabieg wertebroplastyki odbywa się  zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym i dożylnym ogólnym. 

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi dokumentami dotyczącymi zabiegów ZOBACZ

Przebieg zabiegu

Zabieg operacyjny przeprowadzany jest przez zespół lekarzy na sali operacyjnej  w ułożeniu na brzuchu na przeziernym stole przy użyciu odpowiedniego sprzętu jednorazowego z zestawem igieł dedykowanych do podawania określonego rodzaju cementu. Zabieg wykonuje się z zachowaniem pełnej sterylności. Wprowadzenie igieł i cementu do trzonu złamanego kręgu odbywa się pod kontrolą aparatu rentgenowskiego. Już po 2 godzinach po zabiegu Pacjent może wstawać.  

Największymi korzyściami płynącymi z wykonania zabiegu z dostępu małoinwazyjnego są: 

  • brak traumatyzacji tkanek 
  • niewielka ilość powikłań
  • zmniejszenie dolegliwości bólowych
  • szybka pionizacja
  • poprawa aktywności ruchowej

Po zabiegu

Po zabiegu zalecane jest chodzenie w  gorsecie W trakcie pobytu na oddziale przeprowadzona jest konsultacja rehabilitacyjna, w trakcie której fizjoterapeuta  określa program ćwiczeń w celu szybkiego powrotu do zadawalającej sprawności. Przed wyjściem do domu pacjenci otrzymują w Izbie Przyjęć kartę informacyjną dotyczącą zabiegu oraz dalszego postępowania pooperacyjnego. Cały okres powrotu do sprawności trwa około 6-8 tygodni. 

Lekarze wykonujący zabieg

dr n. med. Mariusz Śmigiel

Specjalista Ortopeda Traumatolog