Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego ACL

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego ACL

Wskazania
Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego to poważny uraz, który dotyka nie tylko sportowców, ale również amatorów oraz osoby nie uprawiające sportów. Konsekwencją uszkodzenia więzadła jest ograniczenie aktywności, długotrwała rehabilitacja oraz zwiększenie ryzyka powstawania choroby zwyrodnieniowej kolana w przyszłości. Reguła urazów skrętnych kolana jest stosunkowo prosta, tzn. im bardziej odczuwalny jest ból tym mniejsze są uszkodzenia więzadła, gdyż zerwane więzadło przestaje boleć. W przypadku tego urazu można podzielić towarzyszące objawy na dwie grupy – bezpośrednio po urazie, parę tygodni po urazie.
Świeżymi objawami są przede wszystkim ból, ograniczenie ruchu, samoistne uginanie się kolana, obrzęk. Po paru tygodniach ból jest niewielki, bądź wcale nie jest odczuwalny, występują objawy niestabilności stawu kolanowego, tzw. uciekanie kolana, ból może się pojawić przy niekontrolowanych ruchach skrętnych bądź w trakcie uprawia sportu.

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu
W trakcie konsultacji ze specjalistą przeprowadzany jest ogólny wywiad, ocena stanu klinicznego kolana oraz badanie fizykalne. Lekarz zleca wykonanie na miejscu badania z zakresu diagnostyki obrazowej – najczęściej jest to badanie USG i rezonansu magnetycznego, które pozwala zobrazować stan struktur kolana oraz badanie RTG, pozwalające wykluczyć ewentualne złamania w obrębie kolana. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich wyników lekarz przedstawia proponowany plan leczenia.

Wszystkie zabiegi rekonstrukcji więzadła wykonywane są metodą artroskopową.
Zalety tej metody:

  • procedura małoinwazyjna
  • krótszy czas hospitalizacji i rekonwalescencji
  • mniejsza bolesność – zabieg wykonywany jest w znieczuleniu krótkotrwałym dożylnym lub zewnątrzoponowym
  • lepszy efekt kosmetyczny – niewielka blizna

ZABIEG – rekonstrukcja więzadła krzyżowego ACL

czas zabiegu

45–60
minut

pobyt w szpitalu

1
dzień

rekonwalescencja

4–6
tygodni

„Powyższe wartości są czasem normatywnym, tzn. czasem planowanym i uśrednionym najczęściej występującym u Pacjentów”.

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego (ACL) przeprowadzana jest w Klinice Nieborowice technika artroskopową. W zależności od umiejscowienia zerwania, czasu jaki minął od urazu, indywidualnych predyspozycji, specjalista dobiera metodę jaką zostanie wykonana rekonstrukcja.
W Klinice Nieborowice przeprowadzane sa dwa typy rekonstrukcji ACL:

  • rekonstrukcja z przeszczepem z mięśni zginaczy
  • rekonstrukcja z przeszczepem allogenicznym


Możliwe jest również przeprowadzenie reinsercji więzadła krzyżowego metodą Internal Bracing, która wiąże się z mniejszym ryzykiem powikłań i szybszym powrotem do normalnej aktywności w porównaniu do tradycyjnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Natomiast tylko dokładnie zakwalifikowana grupa pacjentów nadaje się do zabiegu wykonanego tą metodą.

Przygotowanie do zabiegu

Konsultacja anestezjologiczna odbywa się po zakwalifikowaniu do zabiegu, natomiast dodatkowo w dniu zabiegu lekarz anestezjolog odbywa ponownie rozmowę z Pacjentem. Zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przeprowadzany jest zazwyczaj w znieczuleniu zewnątrzoponowym, tzn. Pacjent zostaje znieczulony od pasa w dół, bądź o wiele rzadziej w znieczuleniu ogólnym. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie rehabilitacyjne, mające na celu zwiększenie siły i masy mięśni oraz uzyskania maksymalnie pełnego zakresu ruchu w kolanie. Należy zaopatrzyć się w kule łokciowe. 

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi dokumentami dotyczącymi zabiegów ZOBACZ

Przebieg zabiegu

Zabieg rozpoczynany jest od artroskopii diagnostycznej, podczas której oceniane są struktury stawowe i stopień uszkodzeń. W celu przygotowania stawu do rekonstrukcji, lekarz wycina pozostałości po zerwanym więzadle i przygotowuje miejsce, w którym umieści „nowe więzadło”. Operator przygotowuje przeszczep do implementacji, przeprowadza go przez wcześniej wykonane tunele w kości udowej i piszczelowej, następnie stabilizuje pod odpowiednim napięciem. Po implementacji nowego więzadła, operator sprawdza czy w kolanie jest pełen zakres ruchu oraz czy więzadło ma prawidłowe napięcie. 

Po zabiegu
Po rekonstrukcjach więzadłowych często stosuję się ortezę, dzięki której można kontrolować zakres ruchów w kolanie. W trakcie okresu pozabiegowego należy pamiętać, że przeszczepione więzadło od pierwszego dnia operacji przechodzi proces przebudowy. Najsłabsze jest w okolicach 3 miesiąca, dlatego do tego czasu należy unikać skrętnych i niekontrolowanych ruchów kolana. Rehabilitacja rozpoczyna się na drugi dzień po zabiegu, zalecana jest ok. 3 miesięczna rehabilitacja pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty, połączona z samodzielnymi ćwiczeniami w domu

Lekarze wykonujący zabieg

dr n. med. Juliusz Dec

Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Henryk Noga

Specjalista Ortopeda Traumatolog

lek. med. Mariusz Smolik

Specjalista Medycyny Sportowej
Specjalista Ortopeda Traumatolog

lek. med. Krzysztof Onaczyszyn

Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Adam Pierzchała

Specjalista Ortopeda Traumatolog