Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Osteotomie HTO kości piszczelowej i DFO kości udowej – korekcje osi kończyn

Osteotomie HTO kości piszczelowej i DFO kości udowej – korekcje osi kończyn

Wskazania

Osteotomia jest zabiegiem chirurgicznym przeprowadzanym w przypadku zwyrodnienia stawu kolanowego, schorzenia określanego jako kolana szpotawe – to sytuacja, w której kolana wygięte są w łuk na zewnątrz oraz kolana koślawego (tzw. “X”) – odwrotność kolan szpotawych. Jest to zabieg z zakresu nowoczesnej ortopedii, dzięki któremu nie tylko niwelowany jest ból, poprawiana jest ogólna sprawność ruchowa, ale co istotne w wielu przypadkach pozwala uniknąć bądź odwlec daleko w czasie zabieg endoprotezoplastyki. Bardzo istotnym aspektem powodzenia i bezpieczeństwa zabiegu jest dokładna kwalifikacja Pacjentów, planowanie leczenia i doświadczenie ortopedy w tym temacie.

Zabieg osteotomii można wykonać praktycznie w każdym wieku i daje możliwość dłuższego używania własnego stawu, co wpływa na codzienny komfort funkcjonowania Pacjenta.

Przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu:

  • reumatoidalne zapalenie stawów obejmujące globalnie staw kolanowy
  • podobny stan destrukcji chrząstki stawowej w obu przedziałach kolana
  • zaawansowany stopień zmian zwyrodnieniowych obejmujących warstwę podchrzęstną kości
  • duże ograniczenie zakresu zgięcia w kolanie
  • otyłość
Osteotomia zdjęcie w Klinice Nieborowice koło Gliwic i Katowic

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu

W trakcie konsultacji ze specjalistą przeprowadzany jest ogólny wywiad, ocena stanu klinicznego kolana oraz badanie fizykalne. Lekarz zleca wykonanie na miejscu badania z zakresu diagnostyki obrazowej – najczęściej jest to badanie rezonansu magnetycznego, które pozwala zobrazować stan struktur kolana. Dodatkowo wykonywane jest badanie RTG ORTO całej kończyny – pozwalające szczegółowo zaplanować operację. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich wyników lekarz przedstawia proponowany plan leczenia.

Cele zabiegu:

  • zmniejszenie obciążeń w przedziale uszkodzonym
  • zmniejszenie bólu
  • zmniejszenie natężenia uszkodzeń wewnątrzstawowych
  • przedłużenie żywotności stawu
  • wygojenie złamań podchrzęstnych i zapobieganie następnym

ZABIEG – osteotomia kości piszczelowej HTO lub osteotomia kości udowej DFO

czas zabiegu

60–90
minut

pobyt w szpitalu

2–3
dni

rehabilitacja

6–8
tygodni

„Powyższe wartości są czasem normatywnym, tzn. czasem planowanym i uśrednionym najczęściej występującym u Pacjentów”.

Przygotowanie do zabiegu

Konsultacja anestezjologiczna odbywa się po zakwalifikowaniu do zabiegu, natomiast dodatkowo w dniu zabiegu lekarz anestezjolog odbywa ponownie rozmowę z Pacjentem. Zabieg osteotomii przeprowadzany jest zazwyczaj w znieczuleniu zewnątrzoponowym, tzn. Pacjent zostaje znieczulony od pasa w dół, bądź w znieczuleniu ogólnym. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie rehabilitacyjne, mające na celu wzmocnienie mięśni kończyny dolnej przed zabiegiem.
Należy zaopatrzyć się w kule łokciowe.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi dokumentami dotyczącymi zabiegów ZOBACZ 

Przebieg zabiegu

Osteotomia kości piszczelowej (HTO) polega na przywróceniu prawidłowej osi mechanicznej stawu kolanowego dzięki operacyjnej korekcji nasady bliższej kości piszczelowej. Natomiast w przypadku osteotomii kości udowej (DFO) jest to operacyjna korekcja nasady bliższej kości udowej. Zabieg przeprowadzany jest pod kontrolą monitora rentgenowskiego. 
Do zabiegu wykorzystywany jest bardzo wytrzymały, umożliwiający szybkie obciążanie kończyny stabilizator kątowo stabilny Tomofix. 

Osteotomia w Klinice Nieborowice koło Gliwic i Katowic

Po zabiegu

Już następnego dnia po zabiegu Pacjent poddawany jest rehabilitacji, którą należy kontynuować po wyjściu ze szpitala. Jest to bardzo ważny aspekt, który pozwoli osiągnąć oczekiwany efekt operacyjny. Po zabiegu zwiększa się zdolność motoryczna Pacjenta oraz jego samodzielność, już po 3 miesiącach możliwy jest powrót do aktywności sportowej. Pacjent powinien oczekiwać dobrej funkcji kolana przez wiele lat.

Lekarze wykonujący zabieg

dr n. med. Juliusz Dec

Specjalista Ortopeda Traumatolog

lek. med. Krzysztof Onaczyszyn

Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Adam Pierzchała

Specjalista Ortopeda Traumatolog

dr n. med. Henryk Noga

Specjalista Ortopeda Traumatolog

lek. med. Mariusz Smolik

Specjalista Medycyny Sportowej
Specjalista Ortopeda Traumatolog