Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Nucleotomia szyjna

Nucleotomia szyjna

Nucleotomia szyjna to zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu krążka międzykręgowego i uwolnieniu struktur nerwowych z ucisku w obrębie kanału kręgowego i kanału korzeniowego. Usunięty krążek międzykręgowy zastąpiony jest sztywnym implantem, który będzie stanowił polaczenie dwóch kręgów. Głównym celem zabiegu jest usunięcie ucisku rdzenia kręgowego lub korzenia nerwowego aby nie doprowadzić do ich trwałego uszkodzenia. Tego typu zabieg wykonywany jest w przypadku dużego stopnia uszkodzenia krążka międzykręgowego lub zwyrodnieniowego  zwężenia światła  kanału kręgowego któremu niejednokrotnie towarzyszy ból, osłabienie siły kończyn lub zaburzenia czucia. Zabieg może być wykonany na jednym lub kilku poziomach.

Wskazania

Wskazaniem do zabiegu są:            

  • masywne zmiany uciskowe w kanale kręgowym
  • uszkodzenie korzeni nerwowych lub rdzenia kręgowego (mielopatia szyjna) potwierdzone w badaniach obrazowych – MR rezonans  magnetyczny i TK – tomografia komputerowa
  •  poważne objawy neurologiczne (zaburzenia siły mięśniowej i czucia)
  • brak poprawy po  zastosowanym  leczeniu zachowawczym  z utrzymującymi się dolegliwościami bólowymi.

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu

Lekarz specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z Pacjentem, który jest podstawowym źródłem informacji o danym schorzeniu lub urazie. Następnie przeprowadzane jest badanie fizykalne, podczas którego lekarz ocenia stan neurologiczny i kliniczny Pacjenta. Kluczowe jest również wykonanie odpowiednich badań obrazowych TK, MRI oraz czasami EMG, które pozwala ocenić stopień uszkodzenia korzeni i nerwów obwodowych.

ZABIEG – usuniecie przepukliny dyskowej (krążka międzykręgowego) poprzez mikrodiscektomię

czas zabiegu

60–120
minut

pobyt w szpitalu

2–3
dni

rekonwalescencja

6–8
tygodni

„Powyższe wartości są czasem normatywnym, tzn. czasem planowanym i uśrednionym najczęściej występującym u Pacjentów”.

Przygotowanie do zabiegu

Konsultacja anestezjologiczna odbywa się po zakwalifikowaniu Pacjenta do zabiegu. Dodatkowo w dniu zabiegu lekarz anestezjolog odbywa ponownie rozmowę z Pacjentem. Zabieg nucleotomi odbywa się w znieczuleniu ogólnym z intubacją.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi dokumentami dotyczącymi zabiegów ZOBACZ

Przebieg zabiegu

Zabieg operacyjny przeprowadzany jest przez zespół lekarzy na sali operacyjnej. Do operacji chory zostaje znieczulony ogólnie i ułożony na plecach. Cięcie skóry chirurg poprowadzi na przedniej powierzchni szyi. Następnie warstwowo po odsunięciu tarczycy, krtani, tchawicy, przełyku oraz tętnic i żył chirurg uwidoczni przednią powierzchnię kręgosłupa. Pod kontrolą monitora RTG potwierdzi właściwy poziom. Następnie wytnie uszkodzony dysk i wykonana odbarczenie (usunięcie przepukliny i chirurgiczne poszerzenie kanału kręgowego). W miejsce usuniętego dysku wprowadzi implant celem usztywnienia kręgów. Następnie założy dren, szwy, opatrunek i kołnierz szyjny.

Wstawanie z łóżka z pomocą rehabilitanta następuje w tego samego dnia lub w dobie następnej.

Po zabiegu

Po zabiegu chodzenie w kołnierzu szyjnym  W trakcie pobytu na oddziale wykonane jest kontrolne RTG celem oceny osadzenia implantu. Wykonywana jest konsultacja rehabilitacyjna w trakcie której fizjoterapeuta określa  plan i program leczenia rehabilitacyjnego w celu szybkiego powrotu do zadawalającej sprawności. Przed wyjściem do domu Pacjenci otrzymują w Izbie Przyjęć kartę informacyjną dotyczącą zabiegu oraz dalszego postępowania pooperacyjnego. Cały okres powrotu do sprawności trwa około 6-8 tygodni.

Lekarze wykonujący zabieg