Klinika Nieborowice / Dla Pacjenta / Szpital /

Mikrodiscektomia

Mikrodiscektomia

W przebiegu dyskopatii może dojść do powstania przepukliny, czyli potocznie mówiąc – „wypadnięcia  dysku”. Takiej sytuacji towarzyszy uporczywy ból kręgosłupa i często promieniowania tego bólu do nogi. Zmusza to Pacjenta do znacznego ograniczenia jakiejkolwiek aktywności. Nie zawsze jest możliwe wykonanie zabiegu endoskopowego, ze względu na specyficzne warunki anatomiczne. Mikrodiscektomia jest wykonywana techniką małoinwazyjną otwartą. W trakcie tego zabiegu możemy: usunąć przepuklinę dyskową oraz skontrolować przestrzeń międzykręgową, aby zminimalizować ryzyko nawrotów. Możemy również poszerzyć kanał kręgowy, w przypadku jego zwężenia.

Wskazania

Gdy dochodzi do powstania przepukliny dyskowej (krążka międzykręgowego), to wysuwa się on w mniejszym lub większym stopniu do kanału kręgowego powodując ucisk nerwu. Czasami  ucisk jest nasilony przez pogrubiałe tkanki miękkie lub stawy kręgosłupa. Istnieją dwa główne wskazania do operacji, które nazywamy wskazaniami bezwzględnym, jednak zawsze ostateczną decyzję podejmuje Pacjent. I tak wskazaniami tymi są:

  • ból nie do zaakceptowania
  • osłabienie mięśni związane z uciskiem nerwów rdzeniowych
  • poza tym bólowe ograniczenie aktywności ruchowej, a nawet wykonywania czynności dnia codziennego

Należy zdawać sobie sprawę, że w przypadku niedowładu czyli osłabienia mięśni spowodowanego uciskiem nerwu, im szybciej zlikwidujemy ucisk, tym szybciej nerw zacznie się regenerować. W przypadku długotrwałego niedowładu, stan taki może być utrwalony i nawet zabieg nie przyniesie poprawy. Objawy dyskopatii to ból kręgosłupa, często promieniujący do nogi, ograniczenie ruchomości kręgosłupa, skrzywienie tułowia z powodu ucisku nerwu, drętwienie nóg.

Przyczynami dyskopatii są:

  • dziedziczne osłabienie tkanek miękkich (nieprawidłowa budowa i ułożenie włókien kolagenowych w dysku)
  • uwapnienie otworów odżywczych w kręgach co upośledza metabolizm dysku
  • osłabienie mięśni stabilizujących kręgosłup
  • długotrwałe siedzenie w nieprawidłowej, praca w pozycjach wymuszonych
  • przeciążanie kręgosłupa

Konsultacja i kwalifikacja do zabiegu

Lekarz specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z Pacjentem. Następnie przeprowadzane jest badanie fizykalne, podczas którego lekarz ocenia postawę, ruchomość kręgosłupa, bolesność uciskową i obecność objawów ucisku nerwów rdzeniowych. Kluczowe jest również wykonanie odpowiednich badań obrazowych (najczęściej MR), które pozwala ocenić stopień zaawansowania choroby.

ZABIEG – usuniecie przepukliny dyskowej (krążka międzykręgowego) poprzez mikrodiscektomię

czas zabiegu

60–90
minut

pobyt w szpitalu

1–2 dni
pionizacja po 6 godzinach

rekonwalescencja

6
tygodni

„Powyższe wartości są czasem normatywnym, tzn. czasem planowanym i uśrednionym najczęściej występującym u Pacjentów”.

Przygotowanie do zabiegu

Konsultacja anestezjologiczna odbywa się po zakwalifikowaniu do zabiegu, natomiast dodatkowo w dniu zabiegu lekarz anestezjolog odbywa ponownie rozmowę z Pacjentem. Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu podpajęczynówkowym, tzn. Pacjent zostaje znieczulony od pasa w dół, bądź w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi dokumentami dotyczącymi zabiegów ZOBACZ

Przebieg zabiegu

Zabieg operacyjny przeprowadzany jest przez lekarza na sali operacyjnej przy użyciu zestawu narzędzi dedykowanego do mikrodiscektomii.

Operacja  wykonywana jest w pozycji na brzuchu. Wykonywane jest nacięcie skóry w linii środkowej nad kręgosłupem. Następnie odsuwamy  mięśnie przykręgosłupowe i  tworzymy okienko w tylnej części kręgosłupa, które pozwala na uwidocznienie struktur nerwowych, m.in. uciśniętego nerwu rdzeniowego. Po odsunięciu i zabezpieczeniu nerwu usuwamy tkanki uciskające go. Doprowadza to do poluzowania nerwu i w efekcie uzyskujemy natychmiastowe ustąpienie bólu.

Po zabiegu

Rehabilitacja po zabiegu usunięciu przepukliny przebiega w kilku etapach. Pacjent jest pionizowany po ustąpieniu znieczulenia, czyli zazwyczaj po ok 6 godzinach i porusza się samodzielnie w gorsecie lędźwiowym. W trakcie pobytu szpitalnego, który trwa średnio 1-2 dni Pacjent jest instruowany przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę o trybie życia jaki powinien prowadzić, o wskazanych ćwiczeniach i przeciwwskazanych czynnościach przez okres 4 tygodni od zabiegu. Przed wyjściem do domu Pacjenci otrzymują w Izbie Przyjęć kartę informacyjną dotyczącą zabiegu oraz postępowania pooperacyjnego. Następnie po opuszczeniu szpitala Pacjent prowadzi oszczędny tryb życia do 4 tyg. Usunięcie szwu wykonuje się w 8-14 dobie po zabiegu. W dniu usunięcia szwów przeprowadzana jest również konsultacja rehabilitacyjna, w trakcie której fizjoterapeuta przekazuje wskazówki co do dalszej rehabilitacji. Cały okres powrotu do sprawności trwa około 6 tygodni.

Lekarze wykonujący zabieg

dr n. med. Mariusz Śmigiel

Specjalista Ortopeda Traumatolog